Siirry pääsisältöön
null

Whistleblowing

Me GANTilla uskomme ympäristöön, jolle ominaista on avoimuus ja oikeudenmukainen kohtelu. Raportoijana sinulla on mahdollisuus pysyä anonyyminä, ja hyvässä uskossa esille nostetut huolenaiheet on suojattu uhriksi joutumiselta tai muulta vahingolliselta kohtelulta.

Milloin ilmoitus on tehtävä

Yrityksessämme jokaisen työntekijän oletetaan antavan tietoja, jotka ovat julkisen luonteensa vuoksi olennaisia ja liittyvät seuraaviin:

  • Rikos
  • Lakivaatimusten noudattamatta jättäminen
  • Väärä tuomio
  • Yksilön hengen ja turvallisuuden vaarantaminen
  • Ympäristön vahingoittaminen
  • Edellä mainittuihin asioihin liittyvien tietojen tahallinen salaaminen


Miten ilmoituksen voi tehdä

GANT on sitoutunut avoimen kulttuurin ylläpitämiseen korkeimpien rehellisyyttä ja vastuullisuutta edellyttävien standardien mukaisesti. Tämän raportointikanavan kautta, GANTin sidosryhmät voivat nostaa esiin huolensa epäilemästään lakien, säännösten ja eettisten normien rikkomisesta. Tämän seurauksena globaali HR-osastomme käynnistää asian tutkinnan ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin tutkiakseen ja ratkaistakseen ilmoitetun ongelmakohdan.

Ydinarvojemme mukaisesti, tämä raportointityökalu puhuu ROHKEUDEN ja YHTEISÖN tärkeyden puolesta. Uskomme todella olevamme vahvempia yhdessä, ja rohkaisemme kyseenalaistamaan, oppimaan ja tutkimaan keinoina kasvaa.