Siirry pääsisältöön
  • PIDENNETTY VAIHTO- JA PALAUTUSOIKEUS 11. TAMMIKUUTA ASTI
null

Toimittajien
kestävän
kehityksen
huippuosaaminen

Perustamisvuodestamme 1949 lähtien GANT on keskittynyt luomaan tuotteita, jotka ovat ajattomia ja kestäviä. Yhteistyö oikeiden liikekumppaneiden kanssa on olennaisen tärkeää tämän saavuttamiseksi. Toimitusketjuun liittyy myös monia merkittäviä yhteiskunnallisia ja ympäristöriskejä, minkä vuoksi teemme tiivistä yhteistyötä liikekumppaneidemme kanssa yhteiskunnallisten ja ympäristöriskien tunnistamiseksi ja lieventämiseksi, mutta myös myönteisen ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Vuonna 2021 GANT työskenteli noin 50 liikekumppanin kanssa tuotteidemme kehittämiseksi ja valmistamiseksi. 


Kaikki tason 1 liikekumppanit on ilmoitettu tehdasluettelossamme, joka löytyy täältä.

null

Toimittajien kestävyysohjelma

Uskomme molemminpuolisesti kunnioittavaan kulttuurien väliseen yhteistyöhön ja käymme avointa vuoropuhelua kumppaneidemme kanssa varmistaaksemme, että suhteet paranevat edelleen. Toimittajien kestävyysohjelma on riskiperusteinen lähestymistapa toimitusketjun asianmukaisen huolellisuuden tarkastukseen, ja sen tavoitteena on tunnistaa ja lieventää ihmisoikeuksiin, työvoimaan, ympäristöön ja korruptioon liittyviä riskejä. 

The Code of Conduct on linjattu kansainvälisten yleis- ja puitesopimusten kanssa, mukaan lukien OECD, International Labor Organization’s Conventions and Recommendations, United Nations Global Compact, Universal Declaration of Human Rights, Convention on the Rights of the Child ja The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women.

Arvioimme vaatimustenmukaisuutta Code of Conduct -ohjeidemme mukaisesti ja kolmansien osapuolten suorittamien tarkastusten avulla. GANT on AMFORI BSCI:n jäsen, mutta käytämme myös seuraavia kolmannen osapuolen standardeja: SEDEX, WRAP, ICS ja SA8000. Vuodesta 2021 lähtien olemme noudattaneet myös HIGG vFSLM:ää tarkastusstandardina. Tietyn ajanjakson aikana tapahtuvat kolmansien osapuolten tekemät säännölliset tarkastukset ovat pakollisia kaikille toimittajille niiden maasta riippumatta.

Kestävyyspolitiikkaan kuuluvat eläinten hyvinvointi, ympäristönsuojelu, pakkaukset, materiaalien käytön vähentäminen, materiaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys, kuljetus, vesi, materiaalien vastuullinen käyttö ja rajoitettujen aineiden luettelo.

Tehtaiden ympäristönsuojelun tason seuraamiseksi ja liikekumppaneiden kanssa käytävän vuoropuhelun perustana GANT käyttää HIGG Factory Environmental Modulea (HIGG FEM). HIGG FEM on vaatimus kaikille tehtaille, jotka valmistavat tuotteita GANTille. Vuonna 2022 GANTin tuotteista 99 % valmistettiin tehtaissa, jotka käyttävät HIGG FEM -standardia ympäristöraportointiin.

Toimittajien kestävän kehityksen ohjelma kattaa pääosin ykköstason tehtaat, ja tavoitteena on laajentaa se lähivuosina kakkos- ja kolmostason strategisiin toimittajiin. 

The Code of Conduct ja kestävän kehityksen käytännöt löytyvät asiakirjaosiosta täältä.

null

Kemikaalien hallinta

Kemikaaleja käytetään GANTin koko arvoketjussa sekä luonnollisten kuitujen, kuten puuvillan, kasvattamisessa ja tuotannossa, erityisesti väriaineissa ja viimeistelyssä. Vaarallisten kemikaalien jäämät tuotteissa voivat vaikuttaa ihmisten terveyteen, ja vaaralliset kemikaalipäästöt tuotannon aikana voivat vaikuttaa ympäristöön. GANTilla on käytössä rajoitettujen aineiden luettelo, joka rajoittaa aineiden käyttöä tuotantoprosesseissa tai lopputuotteessa. Tämä käytäntö on REACH-lainsäädännön mukainen ja sitä tiukempi. GANT ei salli PVC:tä, torjunta-aineita tai hopeaioneja tuotteissaan ja pyrkii jatkuvasti parantamaan menettelyjä tuotteiden laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi ja siten vähentämään tuotteiden ympäristövaikutuksia.


Rajoitettujen aineiden luettelo löytyy kestävän kehityksen raporteista täältä.

null

Logistiikka

GANTin kuljetuspolitiikan tavoitteena on minimoida kielteiset ympäristövaikutukset pyrkimällä minimoimaan lentorahti ja täyttämään aina täyttöasteet kokonaan. Kuljetukset optimoidaan kustannustehokkuuden mahdollistamiseksi ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi. 


GANT käyttää logistiikkakeskuksia useissa maissa. Tärkein jakelukeskus sijaitsee Keski-Saksassa, josta tuotteita toimitetaan GANTin markkinoilla sijaitseviin alueellisiin varastoihin. Kaikki varastot ovat kolmansien osapuolten omistamia ja ylläpitämiä. Kestävä kehitys on olennainen osa logistiikkakeskusten hankintaprosessia. Liikekumppaneita arvioidaan kestävän kehityksen näkökulmasta, ja niiden on sitouduttava GANTin liikekumppanien Code of Conduct -ohjeisiin ennen toiminnan aloittamista.